Our commitments

Product: PSE

PSE staat voor Pale, Soft en Exudative. Dit is bleek, zacht vlees met een laag waterbindend vermogen. Allemaal eigenschappen die we ten allen tijde wensen te vermijden.
De voornaamste oorzaak van PSE is stress bij het varken. PSE kan gedetecteerd worden door de pH van het vlees te meten.
 

Belgian Pork Group streeft ernaar om, samen met al haar T&W varkenshouders, PSE maximaal te vermijden. Stressvrije varkens zorgen voor kwalitatiever en smaakvoller vlees.

Concrete maatregelen waar T&W varkenshouders zich toe verbinden:

  • De varkens worden zoveel mogelijk in groep gehouden.
  • De varkens worden, indien mogelijk, al eens op voorhand gewisseld van hok.
  • Bij het laden: let erop dat de varkens zo weinig mogelijk prikkels krijgen die stress geven zoals fel licht, wind, fel lawaai.
  • De varkens worden tijdens het laden zoveel mogelijk per groep te houden.
  • De varkens hebben voldoende verstrooiingsmateriaal in de stallen.

"De consument is kritischer geworden omtrent kwaliteit en de manier waarop voedsel wordt geproduceerd. Het duurzaamheidsaspect inzake dierenwelzijn, gezondheid en milieu speelt daarbij een steeds gewichtiger rol. Vandaar dat de sector zich zal moeten toespitsen op de productie van een kwaliteitsvol eindproduct, dat tevens voldoet aan de gestelde duurzaamheidsnormen."

Liesbeth Vermeulen - Specialist dierenwelzijn Belgian Pork Group