Home

Belgian Pork Group staat garant voor een duurzame productie van varkensvlees, van boer tot consument

Welkom bij Belgian Pork Group

Belgian Pork Group is een netwerk van 7 Belgische bedrijven die gespecialiseerd zijn in het slachten, versnijden en verder verwerken van kwaliteitsvol varkensvlees. Jaarlijks verwerkt Belgian Pork Group zo'n 420.000 ton varkensvlees, waarvan een belangrijk deel wordt geëxporteerd naar meer dan 50 landen wereldwijd.

 

 

Met meer dan 1.800 werknemers en een omzet van ongeveer 750 miljoen euro is Belgian Pork Group de grootste slacht- en versnijdingsgroep in België. Het beheersen van de ganse keten in de verwerking van varkensvlees en de specialisatie en automatisatie van de verschillende verwerkingseenheden bieden unieke mogelijkheden aan de klanten van Belgian Pork Group.

Belgian Pork Group zet in op alle troeven van smakelijk en kwalitatief varkensvlees. De sterke binding met de familiale varkenshouders garandeert bovendien een reguliere toelevering van slachtrijpe varkens.

Jos Claeys, C.E.O. Belgian Pork Group

De strengste kwaliteitsnormen