Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

Pig: antibiotica

De maatschappelijke norm schuift steeds op en een antibioticavrije varkenshouderij is de toekomst. Daarom streven wij van Belgian Pork Group ernaar om antibioticagebruik zo goed als volledig te reduceren.
Bij veelvuldig antibioticagebruik ontstaat antibioticaresistentie. We weten dat de resistentie kan overgedragen worden van dier op mens. Personen die rechtstreeks in contact komen met dieren zoals veehouders lopen meer risico op deze overdracht.

Antibioticaresistentie kan niet alleen een gevaar zijn voor de volksgezondheid, ook voor het positieve imago van de sector is antibioticareductie belangrijk.

Enkel in geval van ziekte wordt het gebruik van antibiotica toegestaan. Dit moet gebeuren op voorschrift van een veearts en de T&W varkenshouder noteert alle gegevens in een register.
Concrete maatregelen waar T&W varkenshouders zich toe verbinden:

  • Toediening: Antibiotica kan enkel op voorschrift van een veearts worden toegediend en zoveel mogelijk als individuele behandeling. Toediening via water of voeder is gevaarlijk en zorgt voor een grotere kans op kruis- en/of nabesmetting. Antibioticagebruik moet steeds gemeld worden aan BPG.
  • Bij gebruik van antibiotica dient men de kleurcodes zoals beschreven door AMCRA te volgen. Check de lijst op formularium.amcra.be/classification.php.
  • Overschotten dienen na de behandeling verwijderd te worden.
  • De T&W varkenshouder respecteert tweemaal de wachttijd voor het leveren van de dieren zodat er geen residu’s van antibiotica meer zijn en ze met zekerheid onder de wettelijk bepaalde limieten blijven.
  • Er is minimum 4-maandelijks overleg met de bedrijfsdierenarts om het gezondheidsbeheersingsplan te overlopen.

 

* vanaf speenleeftijd

« Par défaut, les porcs T&W ne reçoivent pas d’antibiotiques à titre de mesure préventive* »

Belgian Pork Group