Overslaan en naar de inhoud gaan
Our commitments

People: Door jaarlijks verschillende opleidingen te volgen zijn we steeds op de hoogte van de laatste ontwikkelingen”

De wereld staat niet stil, het is dan ook zeer belangrijk om blijvend mee te evolueren. Belgian Pork Group, z’n personeelsleden en de T&W varkenshouders beseffen dat goed opgeleide medewerkers cruciaal zijn en investeren jaarlijks in diverse opleidingen:

  • Algemene veiligheid op en rond de werkvloer
  • Antibioticareductie
  • Dierenwelzijn tijdens het volledige proces
  • Brandpreventie
  • Trends en evoluties in de varkenssector
  • Andere diverse topics

We verdelen deze kennis intern, extern, online of via de post om zoveel mogelijk stakeholders te bereiken. Met onze online lesmodule ‘Moviemento’ informeren we in de basismodule over voedselwetgeving, stockbeheer, hygiënemaatregelen, traceerbaarheid en controleprocedures.

“Pas als we de lesmodule volledig begrijpen en de bijhorende test met succes hebben afgerond, mogen
we een volgende cursus aanvatten. Zo bouwen we geleidelijk aan op en kunnen we de opgedane kennis
toepassen op de werkvloer.”

Krystian - medewerker Belgian Pork Group