Our commitments

People: buurtwerking

"Beter een goede buur, dan een verre vriend". Ook Belgian Pork Group gaat voor een goede verstandhouding met de buren en voorziet op elke productiesite een centraal meldpunt zodat buren hun vragen of bemerkingen kunnen doorgeven.
 

We geven tips voor een minimale geur-, geluid- en zichthinder voor de omgeving.

Het loont om te investeren in een zo goed mogelijke integratie van de varkensstallen in de omgeving. Een goede relatie met de omgeving verhoogt de appreciatie en is de beste garantie voor een duurzame verstandhouding.

“Ik heb het familiebedrijf zien groeien en heb de verschillende generaties gekend die aan het roer stonden. Vandaag gaat het er nog steeds informeel aan toe. Belgian Pork Group is verankerd in onze buurt en onze levens.”

Buurtbewoonster Marie-Joseph Dewilde