Our testimonials

Mathieu - Lid brandweerteam

Velen onder ons hebben reeds gehoord van het brandweerteam van Westvlees. Mathieu is één van de 7 teamleden. Hij geeft ons een inkijk bij het brandweerteam van Westvlees.

Mathieu, hoe zit het team precies in elkaar en hoe ben jij er terechtgekomen?

In 2014 ben ik een opleiding gestart om vrijwilliger te worden bij de brandweer. De vraag kwam er via vrienden en zo is de interesse gegroeid. Zelf ben ik vrijwilliger bij de brandweer van Westrozebeke. Het team in Westvlees bestaat uit brandweermannen en ‘helpers’. Mijn collega’s Peter en Dominique zijn eveneens actief binnen de brandweer van Staden en Langemark. De andere leden van de groep, of ‘helpers’ genaamd, zijn Pieter-Jan, Frederic, Davy en Ronny. Zij genoten een korte opleiding in Gent.

Hoe worden jullie voorbereid op mogelijke crisissituaties?

Maandelijks houden we een brandweeroefening. Door middel van een beeper die we bij ons dragen worden we opgeroepen. Het wordt wel duidelijk aangegeven dat het om een oefening gaat, en geen reële situatie. Daarna komen we samen in het brandweerlokaal en doen we per afspraak verschillende oefeningen. We gaan  bijvoorbeeld na of al het materiaal naar behoren werkt, waar in de site we water kunnen nemen, hoe we de slangen kunnen koppelen, enz... . Op 25 september wordt er bovendien een volledige voormiddag ingepland om verschillende situaties te oefenen.  We beschikken als interne brandweergroep over de nodige professionele uitrusting. Onlangs werd een investering doorgevoerd in hernieuwing van kledij en in 2015 werd de oude brandweerwagen overgekocht van de brandweer in Westrozebeke.

Hoe gaat het dan precies in zijn werk bij een reële situatie?

Op elk intern telefoontoestel staat het noodnummer 1000 vermeld. Dit nummer komt aan bij de personeelsdienst. Wanneer een melding binnenkomt verwittigen zij het interne brandweerteam en de brandweer zelf. Het voordeel van ons interne brandweerteam is dat wij de site heel goed kennen. We zijn onmiddellijk ter plaatse en kunnen de brandweer ook bijstaan met informatie, wegbeschrijvingen enz. wanneer zij overnemen. Vooraleer de brandweer aankomt is het uiteraard de bedoeling dat enkel de leden die de nodige opleiding hebben genoten effectief de voorlopige leiding nemen en actie ondernemen. Onze andere collega’s helpen ons hier dan bij.

Het is ongetwijfeld een goede investering om dergelijk team bij ons te hebben. Bedankt om ons hier meer uitleg over te verschaffen. Mochten collega’s interesse hebben om zich bij het team te voegen mogen ze bovendien steeds contact opnemen met Sam Dobbels!