Our testimonials

Jeroen

Tijdens de koude en donkere wintermaanden is het zaak om onze rijstijl aan te passen tijdens het woon-werkverkeer. Eens we veilig en wel onze werkplek bereikt hebben, laten we de overige veiligheidstips graag over aan onze preventieadviseur Jeroen. Vandaag vertelt Jeroen hoe we ook in 2020 samen zullen zorgen voor een veilige werkvloer.

Jeroen, een veilige werkvloer is een zaak van alle werknemers. Dat blijft ook in 2020 het uitgangspunt?

Als preventieadviseur kan ik rekenen op de hulp van heel wat collega’s. Lorenzo Werbrouck verdient daarbij een speciale vermelding. Lorenzo deed hier reeds ervaring op met preventiewerk en heeft al heel wat dienstjaren op de teller. Hij is dus voor mij het ideale klankbord. En inderdaad, voor de invulling van ons veiligheidsbeleid rekenen we steeds meer op de betrokkenheid en zorgzaamheid van de werknemers zelf. 

Hoe gebeurt dit concreet?

Dat komt al meteen tot uiting in ons jaaractieplan van 2020. Dit is een gedetailleerd verslag van de preventiedoelstellingen die we volgend jaar willen realiseren. Tijdens het opstellen van dit plan legden we de bal onmiddellijk in het kamp van onze verschillende afdelingen. We vroegen hen om zelf op de proppen te komen met 3 grote werkpunten rond preventie die zij volgend jaar willen verwezenlijken. Daarnaast mocht iedere afdeling ook 1 aandachtspunt rond ergonomie formuleren, want het welzijn en de gezondheid van onze werknemers vormen de basis van onze kwaliteitsvolle producten.

Kwamen alle afdelingen met de nodige feedback over de brug?

Zeker. Dat bewijst dat we erin slagen om iedereen te betrekken bij onze veiligheidsinspanningen. Die positieve attitude van onze werknemers brachten we bijvoorbeeld tot stand met sensibiliseringscampagnes waarin ons zelfontworpen animatiefiguurtje Mister Piggy een hoofdrol speelde. Ik denk dan aan de Mister Piggy – posters waarmee we het belang van veiligheidsbrillen bij werkzaamheden met chemische producten benadrukken. In 2020 willen we met de baseline ‘Zorgen voor elkaar’ voortbouwen op die betrokkenheid. Als preventieadviseur wil ik gerust iedereen met raad en daad bijstaan, maar mijn ultieme doelstelling is dat iedereen op de werkvloer ook zelf initiatief neemt om elkaar te helpen én te corrigeren. 

Elkaar aanspreken blijft ook mogelijk tijdens de vele overlegmomenten rond preventie?

Natuurlijk blijf ik in nauw contact staan met onze meestergasten, lijnchefs en BOB-medewerkers. Dat contact gaan we zelfs nog intensifiëren, bijvoorbeeld wanneer er zich iemand bezeert tijdens zijn job. Dan zullen we met alle betrokkenen op de werkvloer zelf bekijken hoe we dit in de toekomst kunnen vermijden. Dankzij die aanpak, waarbij we onze veiligheidsprocedures voortdurend evalueren, weten we het aantal mensen die zich blesseren tijdens het werken met machines of messen sterk terug te dringen. Maar waakzaamheid blijft natuurlijk geboden. We moeten oog blijven hebben voor iedere individuele werknemer, van de pas aangeworven collega tot de ervaren kracht die niet mag vastroesten in zijn routine. Ook de collega uit de snijzaal die werkt met de scherpste messen en de technieker met zijn gereedschapskist verdienen elk hun eigen specifieke veiligheidsaanpak.

Goed zorgen voor elkaar is alvast ons goede voornemen voor een veilig en gelukkig 2020. Prettige feestdagen!