Aller au contenu principal
Our testimonials

Tom - coordinateur environnemental

Les économies d’eau et d’énergie sont indispensables. Mais ça commence par chacun d’entre nous : n’oubliez pas de faire attention aux petites choses qui contribuent à faire des économies d’eau et d’énergie.

Tom is milieucoördinator bij Belgian Pork Group. Hij kwam vorig jaar in dienst zodat onze collega Antoon op welverdiend pensioen kon vertrekken.

Tom, wat zijn jouw taken precies als milieucoördinator?

Dagelijks ben ik bezig met de waterzuivering, de werking van geurfilters, het contact met de buren, en verschillende milieuprojecten. Ook ben ik verantwoordelijk voor de contacten met de overheid inzake milieu en voor de vergunningsaanvragen.

Wat zijn die milieuprojecten precies Tom?

Eén ervan is een onderzoek om energie en waterverbruik in de toekomst verder te beperken.  Op het vlak van energie hebben we onze gekende WKK installatie. We produceren een deel van onze eigen elektriciteit via een met aardgas aangedreven gasmotor. De warmte die hierdoor vrijkomt wordt gebruikt om het productiewater te verwarmen. Dit is véél milieuvriendelijker dan de aankoop van elektriciteit of de aparte productie van warm water. Momenteel bekijken we of het rendabel is om zonnepanelen op de parking te plaatsen waar de auto’s zich onder kunnen parkeren.

Deze zomer heerst er een enorme droogte, en dat zullen we zeker nog meemaken. Als voedingsbedrijf gebruiken we veel water en we moeten dus ook blijven inzetten op het besparen van water in alle mogelijke processen.

Bijkomend blijven we ook steeds investeren in een optimale beheersing van de geur. Eén van onze prioriteiten is dat onze buren geen geurhinder ervaren. Hiervoor werden onlangs nieuwe luchtwassers geïnstalleerd zodat dit geminimaliseerd wordt. Ook werd de rendering zo goed als mogelijk geïsoleerd om de hinder zo goed mogelijk te beperken. Dit alles zorgt voor een bijdrage aan de verkleining van onze ecologische voetafdruk.

Vleesproductie komt ook heel vaak in de media als één van de grote veroorzakers van het klimaatprobleem?

Inderdaad. Maar wat velen niet weten is dat een reis naar Barcelona met het vliegtuig evenveel CO2 de lucht in brengt als de productie van 70 kg varkensvlees. Eigenlijk mag je dus meer dan 250 dagen varkensvlees eten om de CO2 van je citytrip te evenaren. Niettegenstaande moeten we blijven investeren om dit nog terug te dringen.

Het lijkt mij geen evidentie Tom, dergelijke grote projecten?

Dat klopt, maar we mogen zeker de kleine zaken niet uit het oog verliezen. Wist je bv. dat 1 drankautomaat het jaarlijks energieverbruik van een gezin van 4 personen evenaart? Ook dergelijke zaken moeten bekeken worden hoe dit beter en energievriendelijker kan. Bovendien is het milieu een zaak voor iedereen: let op je waterverbruik, signaleer lekkende kranen en houd de deuren altijd gesloten !

Dankjewel voor deze boeiende uiteenzetting Tom!